Бошланғич ташкилотлар

2020 йилнинг 21 август ҳолатига Кимё ва фармацевтика саноати ходимлари касаба уюшмаси Республика Кенгаши тизимидаги бошланғич касаба уюшма ташкилотлари сони 171 та бўлиб, 60974 нафар касаба уюшма аъзосига эга. Шундан, 17352 нафарини аёллар, 21101 нафарини 30 ёшгача бўлган ёшлар, 2116 нафарини ҳисобда турадиган ишламайдиган пенсионерлар ташкил этади.

ТАРМОҚ КАСАБА УЮШМАСИНИНГ СТАТИСТИК МАЪЛУМОТИНИ ЮКЛАШ

КАСАБА УЮШМАСИ БОШЛАНҒИЧ ТАШКИЛОТЛАРИ

 Касаба уюшмаси бошланғич ташкилотлари юридик шахс бўлган корхона, муассаса, ўқув юртлари ва ташкилотларда, касаба уюшмаси аъзолари 5 нафардан кам бўлмаган тақдирда ташкил этилади.

Касаба уюшмаси бошланғич ташкилотини тузиш ва касаба уюшмасига кириш тўғрисидаги қарор касаба уюшмаси аъзоларининг таъсис мажлисида қабул қилинади ва бу қарор касаба уюшмаси Республика Кенгаши раёсати томонидан тасдиқланади.

Ксаба уюшма бошланғич ташкилоти ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг қонунлари, касаба уюшмалари Федерацияси ва касаба уюшмаси Уставлари ҳамда улар томонидан қабул қилинган қарорлар ва Федерация Кенгаши Раёсати томонидан тасдиқланган “Бошланғич касаба уюшма ташкилотлари тўғрисида”ги Низом асосида олиб боради.

Касаба уюшмаси бошланғич ташкилоти ўз фаолиятида мустақилдир. Унинг, шунингдек, сайланма органларининг қонунчилик, Устав, касаба уюшмаси Республика Кенгаши қарорларига зид бўлмаган қарорлари юқори орган томонидан бекор қилиниши мумкин эмас.

касаба уюшмаси бошланғич ташкилотининг қарори билан корхонанинг таркибий бўлинмаларида касаба уюшмаси цех ташкилотлари ва касаба уюшмаси гуруҳлари тузилиши мумкин.

Касаба уюшмаси бошланғич ташкилотининг олий органи умумий йиғилиш (конференция)дир.

Касаба уюшмаси бошланғич ташкилотида умумий йиғилиш, (конференция) касаба уюшмаси қўмитаси (касаба уюшмаси ташкилотчиси) томонидан зарурат бўлганда, лекин йилда камида бир марта чақирилади.

Касаба уюшмаси бошланғич ташкилотларида умумий йиғилиш (конференция) ўтказишнинг имкони бўлмаганда ўша муддатларда, смена бўйича йиғилишлар ўтказилиши мумкин.

Бошланғич ташкилот умумий йиғилиши (конференцияси)нинг ваколатлари қуйидагилардан иборат:

– касаба уюшмаси бошланғич ташкилот қўмитасининг (ташкилотчисининг), тафтиш комиссиясининг фаолияти тўғрисидаги ҳисоботларни эшитиш;

– фаолиятига доир низомлар ва бошқа ҳужжатларни қабул қилиш, шунингдек, уларга қўшимча ва ўзгартишлар киритиш;

– касаба уюшмаси бошланғич ташкилот қўмитасини (ташкилотчисини), тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш, уларнинг таркибидан раҳбарлар (раис, раис ўринбосари)ни сайлаш;

– юқори касаба уюшмаси ташкилотларининг сайлаб қўйиладиган органлари таркибига вакиллар сайлаш, юқори касаба уюшмаси ташкилотларининг конференциялари (қурултойлари)га делегатлар сайлаш.

Йиғилишни чақириш, таҳминий кун тартиби, конференция чақирилганда эса вакиллар меъёри тўғрисидаги қарорни касаба уюшмаси қўмитаси 10 кун аввал эълон қилади.

Касаба уюшмаси қўмитасининг навбатдаги мажлиси раис ёки унинг ўринбосари томонидан ёки касаба уюшмаси аъзоларининг камида 1/3 қисмининг талаби ҳамда касаба уюшмаси юқори органининг қарори билан чақирилади.

Касаба уюшмаси бошланғич ташкилотининг умумий йиғилиш (конференция)лари жорий ишларни олиб бориш учун 5 йил муддатга қуйидагиларни сайлайдилар:

касаба уюшмаси аъзолари 15 нафардан кам бўлган касаба уюшмаси бошланғич ташкилотида – касаба уюшмаси ташкилотчиси, унинг ўринбосари ва ғазначини;

15 нафар ва ундан ортиқ касаба уюшмаси аъзосини бирлаштирган касаба уюшмаси бошланғич ташкилотида – касаба уюшмаси қўмитасини ва тафтиш комиссиясини.

500 нафардан кам бўлмаган аъзоларни бирлаштирган касаба уюшма бошланғич ташкилотларида асосий ишидан озод этилган касаба уюшма қўмиталарининг раислари сайланиши мумкин. Асосий ишидан озод этилган касаба уюшма қўмиталарининг раислари сайланган корхоналарда цех касаба уюшма қўмиталари ва гурухлари ҳудудий тарқоқ жойлашган тақдирда касаба уюшма қўмитаси раёсати сайланиши мумкин.

Касаба уюшмаси бошланғич ташкилоти корхона, ташкилот ёки муассасалар қайта ташкил этилган тақдирда, ўз ҳуқуқий мақомини сақлаб қолган ҳолда фаолият кўрсатишни давом эттиради.

Касаба уюшмаси бошланғич ташкилоти касаба уюшма аъзоларининг манфаатларини ифода этади ва уларнинг меҳнат ва ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқларини ҳимоя қилади, бу мақсадда қуйидаги вазифаларни:

юқори касаба уюшмаси рахбар органлари кўриб чиқиши учун ҳужжатлар лойиҳаси ва таклифлар киритади, уларни кўриб чиқилиши натижалари тўғрисида ахборот олади;

иш берувчилар томонидан меҳнат тўғрисидаги қонун ҳужжатларига, “Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги ва “Касаба уюшмалари, уларнинг ҳуқуқлари ва фаолиятининг кафолатлари тўғрисида”ги қонунларга риоя этишлиши устидан жамоатчилик назоратини амалга оширади;

жамоа шартномаси қабул қилинаётганда (ўзгартирилаётганда) касаба уюшма аъзоси (ходим)нинг манфаатларини ифодалайди, иш берувчи билан меҳнат жамоаси номидан жамоа шартномасини тузади ва унинг бажарилишининг назоратини амалга оширади;

меҳнат жамоасининг ижтимоий ривожланиши жорий ва келгусидаги режаларини ишлаб чиқишда қатнашади;

корхонанинг меҳнат ҳуқуқий локал ҳужжатларини ишлаб чиқишда қатнашади ва қонунчиликда кўзда тутилган ҳолларда уларни келишади;

жамоавий ва якка тартибдаги меҳнат низоларини ҳал этишда қатнашади;

ходимлар ва уларнинг оила аъзоларини соғломлаштиришни ташкил этади, меҳнат жамоасида маданий-маърифий ва спорт-соғломлаштириш ишларини олиб боради;

аъзолик бадалларини ўз вақтида ва тўла йиғилиши, ҳисоботларни ҳаққоний олиб борилишини таъминлайди, юқори ташкилотлар билан келишилган ҳолда касаба уюшма ташкилотининг йиллик харажат ва даромадлар сметасини тузади ва тасдиқлайди (аъзолар сони 15 кишигача бўлган бошланғич ташкилотларда смета умумий йиғилиш томонидан тасдиқланади) ҳамда уни бажарилиши тўғрисида ҳисобот бериб туради;

тасарруфига ўтказилган (фойдаланишга берилган) санаторий-профилакторий ва болалар соғломлаштириш оромгоҳларининг фаолияти устидан назоратни амалга оширади;

аъзолик бадалларини мазкур Устав ва касаба уюшмаси Республика Кенгаши Раёсати белгилаган тартибда юқори касаба уюшмаси органларига ўз вақтида ўтказади;

ўз қарорлари, юқори касаба уюшмаси органлари қарорларининг бажарилишини таъминлайди;

касаба уюшмаси аъзоларини касаба уюшмаси бошланғич ташкилоти фаолиятида фаол иштирок этишга жалб қилади ва шароит яратади, касаба уюшмаси қўмитаси комиссияларини шакллантиради ва уларнинг ваколатини белгилайди;

касаба уюшмаси гуруҳ ташкилоти ва касаба уюшмаси цех қўмиталари ишларига раҳбарлик қилади, уларга ишларини ташкил этишларида амалий ёрдам кўрсатади;

касаба уюшма аъзоларининг рўйхатини олиб боради, фаоллар ўқишини ташкил этади;

юқори касаба уюшмаси органига маслаҳат, ёрдам ва кўмак учун мурожаат қилади, ҳисоботлар ва бошқа ахборотлар тақдим этади;

Касаба уюшмаси бошланғич ташкилоти қўмитаси раиси қўмита мажлислари орасида сўров йўли билан қабул қилинган қарорларга имзо чекади ва уни тасдиқлаш учун қўмитанинг навбатдаги мажлиси кун тартибига киритади.

Касаба уюшмаси бошланғич ташкилоти қўмитаси ўзининг баъзи ваколатларини касаба уюшмаси цех қўмитаси ва касаба уюшмаси гуруҳига бериши мумкин.

Касаба уюшмаси бошланғич ташкилотларида сайланадиган ташкилотчилар касаба уюшмаси бошланғич ташкилоти қўмитаси ҳуқуқи доирасида касаба уюшмаси аъзоларининг манфаатларини ифода этади ва ҳимоя қилади.

Касаба уюшмаси цех қўмитаси цех, бўлим, бўлинма, участка ва шунга ўхшашларда касаба уюшмаси ишини ташкил қилади, касаба уюшмаси гуруҳ ташкилотчиларининг ишларини йўналтиради, касаба уюшмаси йиғилиши (конференцияси), касаба уюшмаси қўмитаси, юқори касаба уюшмаси органлари қарорларини бажарилишини таъминлайди.

Цех қўмитасининг мажлислари заруратга қараб, лекин уч ойда камида бир маротаба ўтказилади.

Касаба уюшмаси гуруҳ ташкилотчиси якка тартибда касаба уюшмаси аъзолари билан иш олиб боради, уларнинг ҳар бирини жамоат ишида фаол қатнашишга жалб этади, ходимларнинг меҳнат ва маиший шароитларини яхшилаш, уларнинг соғлиқларини мустаҳкамлаш ва дам олишларини ташкил этиш тўғрисида ғамхўрлик қилади.

Касаба уюшмаси гуруҳининг мажлислари заруратга қараб, лекин бир йилда камида бир маротаба ўтказилади.

Касаба уюшмаси бошланғич ташкилоти фаолияти, унинг учун касаба уюшмаси аъзоларининг (вакилларнинг) камида 2/3 қисми ёқлаб овоз берганда умумий йиғилиши (конференцияси)нинг қарори билан тугатилиши мумкин ва бу қарор касаба уюшмаси Республика Кеннгаши раёсати қарори билан тасдиқланади.

Print Friendly, PDF & Email